Informació exigida por la OM ECC/2316/2015: Plans de pensions de VidaCaixa

El nivell de risc i les alertes de liquiditat de cada pla estan detallats en el document de dades fonamentals consultable a la fitxa detallada de cadascun dels plans. 

  El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només és possible en cas que s'esdevingui alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat que regula la normativa de plans i fons de pensions.

  El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

El nivell de risc dels Plans de VidaCaixa en una escala de l'1 al 7, varia de l'1 al 6.

  • 1 Menys rendiment potencial - Risc
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7 Més rendiment potencial + Risc

Catàleg de plans

Conceptes de taula

Plans de pensions Família Gamma Nivell de risc Rendibilitat últims 12 mesos  
CABK DESTI 2050 Destí Destí Nivell de riesc -0,94%

Contracta’l

CABK DESTI 2040 Destí Destí Nivell de riesc -0,40%

Contracta’l

CABK DESTI 2030 Destí Destí Nivell de riesc -0,06%

Contracta’l

CABK DESTI 2026 Destí Destí Nivell de riesc

Contracta’l

CABK RV USA Renda Variable Inversió Nivell de riesc +7,53%

Contracta’l

CABK CREIXEMENT Inversió Mixta Elecció Nivell de riesc -4,59%

Contracta’l

CABK EQUILIBRI Inversió Mixta Elecció Nivell de riesc -1,61%

Contracta’l

CABK MONETARI Renda Fixa Inversió Nivell de riesc -0,70%

Contracta’l

CABK RV EMERGENTS Renda Variable Inversió Nivell de riesc -2,57%

Contracta’l

CABK OPORTUNITAT Inversió Mixta Elecció Nivell de riesc -3,23%

Contracta’l

CABK TENDENCIES Renda Variable Inversió Nivell de riesc +7,01%

Contracta’l

CABK SELECCIO Renda Variable Inversió Nivell de riesc -9,52%

Contracta’l

CABK AMBICIO CURT TERMINI Renda Fixa Inversió Nivell de riesc -2,10%

Contracta’l

CABK RETORN ABSOLUT Inversió Mixta Inversió Nivell de riesc +1,39%

Contracta’l

CABK SEL.LECCIO FUTUR SOSTENIBLE Renda Variable Inversió Nivell de riesc

Contracta’l

CABK RV NACIONAL Renda Variable Inversió Nivell de riesc -20,30%

Contracta’l

CABK RV INTERNACIONAL Renda Variable Inversió Nivell de riesc +13,10%

Contracta’l

CABK AMBICIO FLEXIBLE Renda Fixa Inversió Nivell de riesc -0,71%

Contracta’l

CABK RV EURO Renda Variable Inversió Nivell de riesc -8,83%

Contracta’l

T'ajudem a triar un nou pla

Descobreix a través del nostre simulador els plans de pensions que millor s'adapten a les teves necessitats.

Començar ara

Comença avui a preparar el teu futur