Informació exigida por la OM ECC/2316/2015: Plans de pensions de VidaCaixa

El nivell de risc i les alertes de liquiditat de cada pla estan detallats en el document de dades fonamentals consultable a la fitxa detallada de cadascun dels plans. 

  El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només és possible en cas que s'esdevingui alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat que regula la normativa de plans i fons de pensions.

  El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

El nivell de risc dels Plans de VidaCaixa en una escala de l'1 al 7, varia de l'1 al 6.

  • 1 Menys rendiment potencial - Risc
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7 Més rendiment potencial + Risc

Catàleg de plans

Conceptes de taula

Plans de pensions Família Gamma Nivell de risc Rendibilitat últims 12 mesos  
CABK DESTI 2050 Destí Destí Nivell de riesc

Contracta’l

CABK DESTI 2040 Destí Destí Nivell de riesc

Contracta’l

CABK DESTI 2030 Destí Destí Nivell de riesc

Contracta’l

CABK DESTI 2026 Destí Destí Nivell de riesc

Contracta’l

CABK RV USA Renda Variable Inversió Nivell de riesc

Contracta’l

CABK CREIXEMENT Inversió Mixta Elecció Nivell de riesc

Contracta’l

CABK EQUILIBRI Inversió Mixta Elecció Nivell de riesc

Contracta’l

CABK MONETARI Renda Fixa Inversió Nivell de riesc

Contracta’l

CABK RV EMERGENTS Renda Variable Inversió Nivell de riesc

Contracta’l

CABK OPORTUNITAT Inversió Mixta Elecció Nivell de riesc

Contracta’l

CABK TENDENCIES Renda Variable Inversió Nivell de riesc

Contracta’l

CABK SELECCIO Renda Variable Inversió Nivell de riesc

Contracta’l

CABK AMBICIO CURT TERMINI Renda Fixa Inversió Nivell de riesc

Contracta’l

CABK RETORN ABSOLUT Inversió Mixta Inversió Nivell de riesc

Contracta’l

CABK SEL.LECCIO FUTUR SOSTENIBLE Renda Variable Inversió Nivell de riesc

Contracta’l

CABK RV NACIONAL Renda Variable Inversió Nivell de riesc

Contracta’l

CABK RV INTERNACIONAL Renda Variable Inversió Nivell de riesc

Contracta’l

CABK AMBICIO FLEXIBLE Renda Fixa Inversió Nivell de riesc

Contracta’l

CABK RV EURO Renda Variable Inversió Nivell de riesc

Contracta’l

T'ajudem a triar un nou pla

Descobreix a través del nostre simulador els plans de pensions que millor s'adapten a les teves necessitats.

Començar ara

Comença avui a preparar el teu futur