Visa Classic

Visa Platinum
Quota del
primer any
Gratuïta Gratuïta
Quota dels
anys següents
45€ (gratuïta per facturació major de 3.000€) 120€ (gratuïta per facturació major de 9.000€)
  Demana-la per Banca Digital Demana-la Més informació Demana-la per Banca Digital Demana-la Més informació